dbsettings.php

dbsettings.php є базовим конфігураційним файлом CMS. Подальше налаштування системи відбувається після її інсталювання.

Щоб встановити SiMan CMS, вам потрібно відредагувати файл includes/dbsettings.php встановити наступні параметри:

$hostNameDB - ім’я або IP-адреса серверу MySQL (зазвичай localhost). Якщо MySQL-сервер використовує не стандартний порт, слід використовувати конструкцію hostname:port

$nameDB - база даних MySQL, яку використовуватиме SiMan CMS.

$userNameDB - MySQL-користувач username з повним доступом до бази даних, яка була вказана у $nameDB.

$userPasswordDB - пароль кристувача MySQL, який був вказаний у $userNameDB.

$tableprefix - префікс для кожної таблиці, яку використовуватиме CMS (по замовчуванню sm_)

$tableusersprefix - якщо планується використання декількох сайтів на SiMan CMS зі спільними користувачами, слід вказати окреме значення префіксу для цієї таблиць користувацьких даних. Слід залишити це значення порожнім для налаштувань по замовчуванню (співпадає зі значенням $tableprefix).

$session_prefix - префікс для змінних PHP-сесій. Ми настійливо рекомендуємо змінити це значення.

Перегляньте також

Встановлення